banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Báo cáo tổng kết mô hình hướng nghiệp sinh viên năm học 2021-2022Báo cáo tổng kết mô hình hướng nghiệp sinh viên năm học 2021-2022

Trong năm học 2021-2022, LCĐ Khoa Đông phương học triển khai mô hình hướng nghiệp với hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của Covid-19. Mô hình có sự tham gia của các sinh viên đến từ 6 chuyên ngành trong Khoa Đông phương học, đại diện LCĐ-LCH, Chi ủy – Ban chủ nhiệm Khoa, cựu sinh viên. Dưới đây là báo cáo tổng kết mô hình hướng nghiệp trong năm học qua.

 

PHẦN I: Đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2022

Mô hình tư vấn chuyên ngành và hướng nghiệp sinh viên năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn như sau: 

1. Thuận lợi

- BTC mô hình thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của BCH Liên chi Đoàn, Chi ủy – Ban chủ nhiệm Khoa

- Sinh viên tham gia mô hình với tinh thần lao động hăng hái, khát vọng lựa chọn hướng đi đúng đúng để lập thân, lập nghiệp

- BTC mô hình đã ít nhiều phát huy được tính năng động, sáng tạo trong công tác, sự gắn bó, đoàn kết, kịp thời tương trợ nhau làm tăng hiệu quả các hoạt động.

 

2. Khó khăn

- Kỹ năng hoạt động, tổ chức của BTC nhìn chung còn chưa vững nên mặc dù nhiệt tình song vẫn chưa phát huy được hết khả năng của mình, còn bị động trong các công việc, nặng việc về người đứng đầu

- Năm học 2021-2022 chủ yếu được diễn ra theo hình thức online, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho việc kết nối thành viên, tìm kiếm việc làm trở nên hạn chế. 

 

II. Tổng kết thành tích, hạn chế và bài học kinh nghiệm

1. Về thành tích: 

1.1 Về số lượng sinh viên tham gia mô hình

Đánh giá chung

Trong năm học 2021-2022, BTC mô hình đã tích cực tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược về công tác chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp cho sinh viên.

Những kết quả đạt được

- Số lượng sinh viên tham gia mô hình: 94 sinh viên

Cơ cấu các thành viên của mô hình như sau:

Ngành Đông phương học Nhật Bản học Hàn Quốc học Đông Nam Á học
Số sv tham gia mô 21 18 35 20

1.2  Về hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn và liên kết giới thiệu việc làm

Đánh giá chung

Năm học 2021-2022 đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của mô hình tư vấn hướng nghiệp khoa Đông phương học khi có rất nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất và liên kết được nhiều đối tác việc làm mới.

Những kết quả đạt được

Trong năm học 2021-2022 BTC đã tổ chức nhiều buổi dạy kĩ năng việc làm cho sinh viên như: Kỹ năng viết CV, Kỹ năng trả lời phỏng vấn, Kỹ năng tin học văn phòng,... Cùng rất nhiều buổi tư vấn hướng nghiệp: Định vị bản thân, Người chọn nghề hay nghề chọn người,...

Trong năm học này, BTC mô hình cũng đã liên kết được một số doanh nghiệp, góp phần giới thiệu việc làm cho sinh viên như: Tập đoàn Hồng Thái, Công ty cổ phần giáo dục Educa. 

1.3 Việc làm

Trong năm 2021, tuy có nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường việc làm có nhiều biến động song các sinh viên của mô hình hướng nghiệp sinh viên Khoa Đông phương học vẫn cho thấy những chỉ số về tỉ lệ việc làm rất triển vọng. 

Mặc dù tất cả các thành viên của mô hình đều là sinh viên, song tỉ lệ có việc làm đã đạt 53 người, chiếm tỉ lệ 56,4%.

Các nhóm ngành mà sinh viên chủ yếu lựa chọn như sau:

Nhóm ngành Số lượng sinh viên (người) Tỷ lệ (%)
Giáo dục 14 26,4
Kinh doanh 16 30,2
Truyền thông - Quảng cáo 13 24,5
Dịch thuật 10 18,9

Mức thu nhập của các sinh viên có việc làm như sau:

Mức thu nhập bình quân/tháng Số lượng sinh viên (người) Tỷ lệ (%)
Dưới 2 triệu 8 15,1
Từ 2-3 triệu 15 28,3
Từ 3.1-5 triệu 22 41,5
Từ 5,1-10 triệu 5 9,4
Trên 10 triệu 3 5,7

 

2. Đánh giá chung

2.1 Hạn chế

- Công tác truyền thông cho các hoạt động của mô hình còn nhiều hạn chế, chưa lan tỏa được đến đông đảo sinh viên trong Khoa

- Tỷ lệ sinh viên trong mô hình có việc làm còn chưa thực sự cao.

2.2 Bài học kinh nghiệm

- Để triển khai có hiệu quả hơn nữa BTC mô hình cần nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cán điều hành, chú ý tới việc đào tạo lớp kế cận cho nhiệm kỳ sắp tới, có sự phân công công việc, bổ sung những nhân lực thực sự có năng lực hoạt động vào cống hiến cho mô hình.

- Cần xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả hơn nữa, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, liên kết với các Doanh nghiệp, đưa sinh viên đi tham gia các hội thảo việc làm.

Trên đây là báo cáo tổng kết của BTC mô hình Hướng nghiệp sinh viên Khoa Đông Phương học. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế đồng thời phát huy những điểm mạnh để hoạt động của mô hình trở nên hiệu quả hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận của bạn