banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chung tay hỗ trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19Chung tay hỗ trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
Trước hình dịch COVID-19 trên cả nước và Hà Nội diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của sinh viên Khoa Đông phương học, đặc biệt là các sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần "tương thân, tương ái" Khoa Đông phương đã trích từ Qũy Đông phương học để hỗ trợ những bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt này.

Theo đó, 176 sinh viên đã được nhận hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ là 52.659.200 đồng. Các em sinh viên đã nhận được những món quà thiết yếu để phục vụ cuộc sống trong đợt giãn cách phòng chống dịch này. 

(Danh sách những sinh viên nhận được hỗ trợ dưới đây)

(Theo ĐPH)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn