banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo và hướng dẫn Học bổng chính phủ GKS(대학원)Thông báo và hướng dẫn Học bổng chính phủ GKS(대학원)
Viện giáo dục quốc tế (NIIED)-Cơ quan trực thuộc Bộ giáo dục Hàn Quốc đang tuyển sinh viên nước ngoài cho học bổng đại học của Chính phủ Hàn Quốc năm học 2021 GKS (Global Korea Scholarship), mời các ứng viên tham khảo nội dung hướng dẫn đính kèm (Application Guidelines)

Viện giáo dục quốc tế (NIIED)-Cơ quan trực thuộc Bộ giáo dục Hàn Quốc đang tuyển sinh viên nước ngoài cho học bổng đại học của Chính phủ Hàn Quốc năm học 2021 GKS (Global Korea Scholarship), mời các ứng viên tham khảo nội dung hướng dẫn đính kèm (Application Guidelines).

Các ứng viên tham khảo Hướng dẫn nộp hồ sơ để không bỏ sót bất cứ nội dung hay giấy tờ liên quan nào và nộp hồ sơ theo thứ tự. (Nếu bỏ sót, có thể bị loại khỏi vòng xét tuyển). Nộp 1 bản gốc và 3 bản phô tô
 
Thông tin trúng tuyển sẽ được thông báo tới từng ứng viên. Đối với những nội dung cụ thể khác, xin mời tham khảo Hướng dẫn nộp hồ sơ đính kèm.

-Thông tin chi tiết như Hướng dẫn nộp hồ sơ có thể được tìm hiểu trên trang chủ của GKS (www.studyinkorea.go.kr)
 
Đính kèm:
Hướng dẫn nộp hồ sơ GKS và mẫu hồ sơ cần nộp.

Xem thêm: 

TITLE Hướng dẫn tuyển sinh cho sinh viên nước ngoài nhận học bổng đại học của Chính phủ Hàn Quốc năm 2021
DATE 2020-09-17
FILE1 [붙임1]2021 GKS-U Application Guidelines.zip 파일다운로드 [붙임1]2021 GKS-U Application Guidelines.zip
FILE2 [붙임2]2021 GKS-U Application Form.docx 파일다운로드 [붙임2]2021 GKS-U Application Form.docx 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn