banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về việc trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020Thông báo về việc trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020
Thực hiện Kết luận ngày 28/02/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sinh viên, học viên sau đại bắt đầu quay trở lại học tập, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020, như sau:

Thực hiện Kết luận ngày 28/02/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sinh viên, học viên sau đại bắt đầu quay trở lại học tập, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020, như sau:

1. Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020 từ ngày 02/03/2020. Lịch trình đào tạo điều chỉnh sẽ được Nhà trường thông báo sau.

2. Lịch học các môn chung của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao lùi đến hết ngày 15/3/2020.

3. Sinh viên quốc tế hiện đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo Thông báo số 319/TB-XHNV, ngày 26/2/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới các giảng viên và toàn thể sinh viên, học viên biết và thực hiện tốt nội dung thông báo./.

Theo USSH 

Bình luận của bạn