banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương trình học bổng cao học tại Trường Đại học Thammasat, Thái Lan năm 2019Chương trình học bổng cao học tại Trường Đại học Thammasat, Thái Lan năm 2019
Chương trình học bổng Trường Đại học Thammasat, Thái Lan đã sang năm thứ 4. Sinh viên các bộ môn Ấn Độ và ĐNA đã nhận được học bổng này. Kính nhờ các thầy cô thông báo đến sinh viên trong bộ môn nếu có nguyện vọng đăng ký.

Chi tiết cụ thể về chương trình học bổng:

1. Loại học bổng: Học bổng cao học (toàn phần) / Học bổng bán phần (Master of Arts)
      maps.thammasat@gmail.com

2. Chuyên ngành: Asia-Pacific Studies (International Program) 

3. Điều kiện apply:

- Sinh viên có khả năng tốt về tiếng Anh, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết (có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, từng tham gia các hoạt động, chương trình giao lưu, trao đổi học tập ở nước ngoài là một ưu thế).
- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp bậc Đại học.
- Có kiến thức chuyên ngành về Châu Á học, Khu vực học, có mục tiêu rõ ràng về hướng nghiên cứu nếu nhận được học bổng.

4. Hình thức và thời hạn apply:

- Apply học bổng trực tiếp qua link: https://goo.gl/vdxK8G 

- Deadline: 30/4/2019

5. Lịch phỏng vấn: dự kiến phỏng vấn 2 đợt qua hình thức online (skype) (đợt 1: 30/4/2019 - 15/5/2019 và đợt 2: sau 15/5/2019)

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và mẫu đơn apply theo đường link dưới đây 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tu0A9D69yryuABGu_kQrLs6xiPo9eGS6?usp=sharing
 

ĐPH

Bình luận của bạn