banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai học bổng Lotte học kỳ II năm học 2020-2021 Triển khai học bổng Lotte học kỳ II năm học 2020-2021
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc (gọi là học bổng Lotte) học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 thuộc ngành đào tạo ở mục (3);

- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Học kỳ 1, năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Học kỳ 1, năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 400 đô la Mỹ/01 học kỳ/01 sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 15 sinh viên.

 4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản khai thông tin sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2020-2021, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu của Nhà trường;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó);

- Giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị Bộ môn thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ đề cử học bổng và gửi danh sách sinh viên về BCN Khoa (thông tin đính kèm).

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn tới ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng thông báo./.

ĐPH 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn