banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tọa đàm trực tuyến: Các vấn đề và sự thích nghi của DN Hàn Quốc đầu tư tại Việt NamTọa đàm trực tuyến: Các vấn đề và sự thích nghi của DN Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam
Buổi tọa đàm trực tuyến được diễn ra giữa ba đầu cầu

Trung tâm châu Á - Đại học Quốc gia Seoul;

Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN;

Khoa Hàn Quốc học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG HCM

Chủ đề: Các vấn đề và sự thích nghi của DN Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam 

Thời gian: 1/6/2021.

Đăng ký tại: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfZQjSCyjOJd3ysTw8dWSHW1eyNK15kQWXy674HHEHeeZRQ/viewform

 

 

Bình luận của bạn