banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITETHÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE 

Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo về việc thay đổi  địa chỉ website Khoa như sau: 

Địa chỉ website cũ: https://dongphuonghoc.org/ 

Địa chỉ website mới: https://fos.ussh.vnu.edu.vn/

Để cập nhật những thông tin mới nhất, vui lòng truy cập địa chỉ website mới (https://fos.ussh.vnu.edu.vn/)

Xin trân trọng cảm ơn ./.

 

NOTICE OF WEBSITE ADDRESS CHANGE

We are pleased to inform you that our website address has been changed as follows:

Previous URL: https://dongphuonghoc.org/ 

Current URL: https://fos.ussh.vnu.edu.vn/

To get the latest information, please access the current URL (https://fos.ussh.vnu.edu.vn/)

Regards ./.

 

Bình luận của bạn