banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LCĐ Đông phương học đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của ĐảngLCĐ Đông phương học đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng

Nhằm hướng tới chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Liên chi Đoàn Khoa Đông phương học đã tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng thông qua website chính thức của Khoa.

Cùng với đó, Liên chi Đoàn vận động, khuyến khích các Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đảng. Trong đó, triển khai tới 100% các chi đoàn trong Khoa về phần thi “Rèn luyện để bản lĩnh hơn” với chủ đề tuần 2 là “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII”.

Bình luận của bạn