banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sinh hoạt chi Đoàn K65 Đông phương học với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới"Sinh hoạt chi Đoàn K65 Đông phương học với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới"

Nhà văn Macxim Gorki đã từng viết: “Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng thì sĩ hỏi còn đâu”. Phụ nữ - những người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo; những người chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất; cũng là những người giữ gìn giống nòi, sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng,... Để tôn vinh một nửa thế giới của chúng ta, là các bà, các mẹ ngày 15/10/2021, chi đoàn K65 Đông phương học đã tổ chức sinh hoạt theo chủ đề “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.

Buổi sinh hoạt được tiến hành trên Google Meet từ 20h00' đến 21h10' cùng ngày.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu Anh, Bí thư Chi đoàn K65 Đông phương học đã ôn lại truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”, khái quát tình hình hình hiện tại và đặt ra vấn đề “Làm thế nào để phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.

Trọng tâm sinh hoạt, các Đoàn viên hăng hái tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến về vấn đề “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”. Các vấn đề liên quan đến bối cảnh thực tiễn hiện nay và giải pháp thực tiễn nhằm phát huy vai trò người phụ nữ trong thời đại mới được tập trung bàn luận, làm rõ.

Cuối cùng, Đoàn viên Chi đoàn tham gia 3 đội thi với hai nội dung trả lời câu hỏi: Phụ nữ Việt Nam của lịch sử, Phụ nữ Việt Nam trong xã hội đương đại. Tuy trò chơi được tiến hành trực tuyến, hạn chế về tương tác nhưng các đội chơi đều đã có khoảng thời gian vui vẻ và có thêm những kiến thức bổ ích.

Bình luận của bạn