banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Câu lạc bộ nghệ thuật Dong Bang Jae Saek

Một số hoạt động biểu diễn của Câu lạc bộ nghệ thuật Dong Bang Jae Saek