banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Thơ ca của các nữ thi nhân cung đình trong Toàn Đường Thi và Manyoshu
Trong lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản, thời đại nhà Đường và thời kỳ Asuka-Nara có thể xem là những kỷ nguyên phồn vinh bậc nhất của thơ ca phụ nữ. Điều này được thể hiện rất rõ qua số lượng nữ thi nhân và tác phẩm của họ hiện còn được lưu lại trong Toàn Đường thi và Manyoshu, những bộ thi tuyển quý giá của hai quốc gia Đông Á này.

《汉语大词典》中“道×”组词兼具佛、道 意义现象之初步探究及解释
佛教在中国的传播对汉语言文字产生深刻的影响,给汉语词汇系统起到了扩充作用。在 考察《汉语大词典》过程中,我们发现其中“道×”一组词语同时兼具有关道教和佛教意义的一 种现象。这并不纯粹是汉语言发展过程中词汇一词多义产生的结果,也是佛教在汉地传入初期对 道教黄老学说依附而给汉语留下来的产物。本文集中考察《汉语大词典》中这一组特殊的词语并 对其进行初步探析。

《汉语大词典》中恐惧心理词之探索
摘要:汉语词汇系统中表示人和动物心理活动词语数量众多。其中表示“恐惧”的心理词语尤为突出。本文将《汉语大词典》中有关“恐惧”心 理词语进行收集,再从语言学及心理学的角度出发对它们进行分类、探析与描述。

The Influence of Hu Shih’s Studies of the Philosophical History in Vietnam: A Case Study of Ngo Tat To’s Criticizing Tran Trong Kim’s Confucianism
In the historiography of Chinese philosophy, Hu Shih's works are relatively important because they have laid the foundation for the research field of the philosophical history of modern China. Scholars therefore have carried out a large amount of research on the influence of Hu Shih’s studies of the philosophical history in China. The influence of Hu Shih’s studies in other countries has yet to be noticed, particularly in the Sinosphere which has a long tradition of academic exchange with China.

Trực giác, lí trí và phương pháp triết học Nho giáo (luận về phương pháp triết học Nho giáo của Trần Trọng Kim trong Nho giáo)
Trực giác, lí trí và phương pháp triết học Nho giáo (luận về phương pháp triết học Nho giáo của Trần Trọng Kim trong Nho giáo)

Đặc trưng gia đình đa văn hóa Hàn - Việt ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp các gia đình đa văn hóa ở Hà Nội
Đặc trưng gia đình đa văn hóa Hàn - Việt ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp các gia đình đa văn hóa ở Hà Nội

Qúa trình hình thành cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội
Sau gần ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên phương diện kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa. Đây chính là nền tảng hình thành nên cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam với số lượng ngày càng phát triển.

Xây dựng con đường xanh ở Trung Quốc - Nghiên cứu trường hợp thành phố Nam Kinh
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đang ngày càng chú trọng hơn đến việc bảo tồn, quy hoạch và xây dựng không gian xanh nhằm gìn giữ và cải thiện môi trường sinh thái, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân, đồng thời góp phần thu hút phát triển kinh tế du lịch.

Văn hóa và giới trong vùng răng đen châu Á
「アジアの歯黒圏における文化とジェンダー」(Văn hóa và giới trong vùng răng đen châu Á), TC『女性史研究』(Nghiên cứu Lịch sử Phụ nữ), Hội Nghiên cứu Tổng hợp Lịch sử Phụ nữ Nhật Bản, ISSN 1342-3126, tr.32-44, 2016.

Nguồn gốc hoa văn sọc dọc trên vải chàm Matsusaka Nhật Bản và giả thuyết về mối quan hệ với thổ cẩm Việt Nam
Matsusaka momen (松阪木綿) là loại vải bông nổi tiếng của vùng Ise, Nhật Bản. Với đặc điểm là hoa văn sọc dọc lấy màu chàm làm chủ đạo, trong thế kỷ XVIII, chỉ riêng ở Edo, số lượng vải chàm Matsusaka được tiêu thụ hằng năm tương đương với một nửa dân số sống trong thành. Nhiều thương nhân xuất thân từ Matsusaka, nhờ buôn bán vải chàm và thuốc nhuộm, đã phát triển thành các tập đoàn thương mại lớn, tiêu biểu là dòng họ Mitsui.