banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Ám ảnh làn da trắng của người Ấn Độ
“Ám ảnh làn da trắng của người Ấn Độ” là một vấn đề có hai mặt. Mặt tích cực là những đóng góp không nhỏ của nỗi ám ảnh này với nền kinh tế Ấn Độ. Mặt tiêu cực là thực trạng này tiếp tục gây ra hiện trạng đối xử bất công và xu hướng làm đẹp bất chấp nguy hiểm.

[Tóm tắt báo cáo] Tiêu dùng Ấn Độ giai đoạn 1990 - 2017
Tiêu dùng là một trong những động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Những thay đổi trong tiêu dùng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc nền kinh tế, sức tăng trưởng nền kinh tế. Xét trên phương diện xã hội học, tiêu dùng còn thể hiện những đặc điểm của phát triển xã hội và cơ cấu xã hội.

[Thông báo] Lịch tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa
Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ở trường đại học, qua đó hình thành tư duy và phương pháp NCKH, thực hiện phương châm “giảng dạy kết hợp với thực nghiệm và NCKH”.

Thông báo về việc triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đông phương học năm học 2017-18
Nhà trường vừa thông báo về việc triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018. Năm nay, việc tổ chức nghiên cứu KH của sinh viên lại trở về cách làm cũ của nhiều năm trước (không giống như năm ngoái). Vì thế, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm nay được triển khai theo kế hoạch sau: 

[Tóm tắt báo cáo] Du lịch chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Bài nghiên cứu tập trung giải quyết câu hỏi: Du lịch chăm sóc sức khỏe Thái Lan đã phát triển như thế nào? Những bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ sự thành công đó có thể áp dụng cho Việt Nam trong tương lai. Dựa trên việc dịch nguồn tài liệu gốc bằng tiếng Anh và tiếng Thái, bài nghiên cứu đã nêu ra một cách khá hệ thống và đầy đủ thời điểm bắt đầu, quá trình phát triển, hai kế hoạch “Medical Hub” 2004- 2009 và 2016-2025 để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe của Bộ y tế công cộng ...

[Tóm tắt báo cáo] Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc (thập niên 1970 - thập niên 1980)
Nghiên cứu về phong trào sinh viên đặc biệt là phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc còn đang là một vấn đề mới tại Việt Nam. Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc đóng vai trò tiên phong và là động lực của tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia này.

Sinh hoạt định kỳ CLB Học tập và nghiên cứu khoa học (28/10/2016)
Ngày 28/10/2016, CLB Học tập và nghiên cứu khoa học khoa Đông Phương học đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt định kỳ với chủ đề '' Xây dựng mẫu đề xuất nghiên cứu khoa học". Buổi sinh hoạt được tổ chức với mục đích hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên khi xây dựng mẫu đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa.

[Báo cáo] Phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan từ đầu thế kỉ XXI đến nay
Báo cáo "Phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan từ đầu thế kỉ XXI đến nay" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Diệu Hoa - K58 Thái Lan học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp bộ môn năm 2016.

[Báo cáo] Sự ảnh hưởng của Bunmei Kaika - văn minh khai hóa đến xã hội và sự thay đổi của người dân Nhật Bản
Báo cáo "Sự ảnh hưởng của Bunmei Kaika - văn minh khai hóa đến xã hội và sự thay đổi của người dân Nhật Bản" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Lan Anh - K58 Nhật Bản học, trình bày trong Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ môn 2016.

Sinh hoạt định kỳ CLB Học tập và nghiên cứu khoa học (11/10/2016)
Ngày 11/10/2016, CLB Học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Đông phương học đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đầu năm học. Chương trình được diễn ra từ 17h đến 19h tại giảng đường G302 với sự góp mặt của Ban chủ nhiệm CLB và các thành viên đến từ chi Đoàn K59, K60 và đặc biệt buổi sinh hoạt lần này đã thu hút sự tham dự rất nhiệt tình của các bạn tân sinh viên K61.