banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Tình hình phát triển công nghiệp tại bang Kerala giai đoạn 1990 - 2014
Báo cáo khoa học "Tình hình phát triển công nghiệp tại bang Kerala giai đoạn 1990 - 2014" được thực hiện bởi sinh viên Trần Thúy Ngà và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Những nét đặc sắc đưa Ấn Độ dần trở thành trung tâm điện ảnh của châu Á
Báo cáo khoa học "Những nét đặc sắc đưa Ấn Độ dần trở thành trung tâm điện ảnh của châu Á" được thực hiện bởi sinh viên Bùi Thị Lương K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ.

[Tóm tắt báo cáo] Biểu tượng Makara và việc áp dụng biểu tượng này tại một số công trình điêu khắc của Việt Nam
Báo cáo khoa học "Biểu tượng Makara và việc áp dụng biểu tượng này tại một số công trình điêu khắc của Việt Nam" được thực hiện bởi sinh viên Trần Thị Bích Loan - K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Hợp tác ngoại giao xe bus giữa Ấn Độ và Pakistan giai đoạn 2003 - 2008
Báo cáo khoa học "Hợp tác ngoại giao xe bus giữa Ấn Độ và Pakistan giai đoạn 2003 - 2008" được thực hiện bởi sinh viên Lưu Thị Thanh Loan K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Biểu tượng lửa trong văn hóa Ấn Độ
Báo cáo khoa học "Biểu tượng lửa trong văn hóa Ấn Độ" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Hưởng K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Ngành hàng hải Ấn Độ và công nghiệp đóng tàu thời kỳ Mughal
Báo cáo khoa học "Ngành hàng hải Ấn Độ và công nghiệp đóng tàu thời kỳ Mughal" được thực hiện bởi sinh viên Phan Thị Thu Hằng K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Những vấn đề về ngôn ngữ và vai trò của tiếng Anh ở Ấn Độ
Báo cáo khoa học "Những vấn đề về ngôn ngữ và vai trò của tiếng Anh ở Ấn Độ" được thực hiện bởi sinh viên La Thị Minh Hằng K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ ở Ấn Độ giai đoạn 2000 - 2015
Báo cáo khoa học "Vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ ở Ấn Độ giai đoạn 2000 - 2015" được thực hiện bởi sinh viên Đỗ Thúy Hằng K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Phật giáo - sức mạnh mềm của Ấn Độ ở châu Á
Báo cáo khoa học "Phật giáo - sức mạnh mềm của Ấn Độ ở châu Á" được thực hiện bởi sinh viên Trần Thị Hà - K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Yếu tố huyền thoại trong kịch của R.Tagore
Báo cáo khoa học "Yếu tố huyền thoại trong kịch của R.Tagore" được thực hiện bởi sinh viên Phạm Thị Hà K58 Ấn Độ và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016.