banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Tóm tắt báo cáo] Quan hệ kinh tế Ấn Độ & ASEAN giai đoạn 2000 - 2014
Báo cáo khoa học Quan hệ kinh tế Ấn Độ & ASEAN giai đoạn 2000 - 2014 được thực hiện bởi sinh viên Lê Doãn Bắc K58 Ấn Độ học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Ấn Độ năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] 청자 - Gốm xanh và những nét văn hóa thời kỳ Goryeo thông qua họa tiết trên gốm
Báo cáo khoa học "청자 - Gốm xanh và những nét văn hóa thời kỳ Goryeo thông qua họa tiết trên gốm" được thực hiện bởi sinh viên Trương Thị Mĩ Thảo - K58 Hàn Quốc học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Hàn Quốc năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Hôn nhân Hàn - Việt và chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với gia đình đa văn hóa
Báo cáo khoa học "Hôn nhân Hàn - Việt và chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với gia đình đa văn hóa" được thực hiện bởi sinh viên Dương Thu Thảo - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại
Báo cáo khoa học "Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại" được thực hiện bởi sinh viên Lương Phan Hồng Ngọc - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Sự thay đổi vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại so với xã hội phong kiến ở Hàn Quốc
Báo cáo "Sự thay đổi vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại so với xã hội phong kiến ở Hàn Quốc" được thực hiện bởi sinh viên Trịnh Hương Ly - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Sự khác biệt trong cách thức thôi nôi giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam
Báo cáo khoa học "Sự khác biệt trong cách thức thôi nôi giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam" được thực hiện bởi sinh viên Bùi Thị Thùy Linh - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016

[Tóm tắt báo cáo] Dĩ nhiệt trị nhiệt trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc (Nghiên cứu trường hợp Samgyetang)
Báo cáo khoa học "Dĩ nhiệt trị nhiệt trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc (Nghiên cứu trường hợp Samgyetang)" được thực hiện bởi sinh viên Phùng Thị Hường K57 Hàn Quốc học và được trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên bộ môn Hàn Quốc năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Đánh giá hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc hiện nay
Báo cáo khoa học "Đánh giá hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc hiện nay" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Hương K57 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] Tình trạng nghiện điện thoại thông minh ở Hàn Quốc hiện nay
Báo cáo khoa học "Tình trạng nghiện điện thoại thông minh ở Hàn Quốc hiện nay" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Hợp K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.

[Tóm tắt báo cáo] So sánh khái quát nghệ thuật truyền thống Pansori (Hàn Quốc) và nghệ thuật Chèo (Việt Nam)
Báo cáo khoa học " So sánh khái quát nghệ thuật truyền thống Pansori (Hàn Quốc) và nghệ thuật Chèo (Việt Nam)" được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn Thị Thu Hoài - K58 Hàn Quốc học trong năm 2016.