banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TTLV: Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

TTLA: Chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Đông Nam Á giai đoạn 1947 đến 1964.
Theo Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội ký ngày 30/12/2013.

TTLA: Ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Đông Nam Á giai đoạn 1977 – 2016
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 21/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Thông tin tuyển lớp chuyển đổi cho thi đầu vào Thạc sĩ Châu Á học khoá 2017
Thân gửi các bạn có nguyện vọng học Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Để chuẩn bị cho tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khoá 2017, bộ phận đào tạo sau đại học khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang có kế hoạch mở lớp bổ túc kiến thức cho những bạn đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Châu Á học. Cụ thể như sau:

TTLA: Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009)
Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Giang - Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3676/QĐ-SĐH, ngày của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên ngành: Đông Nam Á học Mã số: 62.31.50.10 - Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Minh

TTLA: Nghiên cứu so sánh nguồn lực phát triển của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961 - 1979
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hường - Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 15a/QĐ-SĐH, ngày 4 tháng 1 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Chuyên ngành: Đông Nam Á học Mã số: 62.31.50.10 Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thu Mỹ, Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn D

Thông báo về điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016 như sau:

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc uỷ quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức Đông phương học
Căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bổ túc kiến thức cho kỳ thi sau đại học, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội),

Thông tin giúp cho học viên về kỳ thi B1, B2, C1 ngày 19/7/2015
Thông tin về kỳ thi tiếng Anh B1, B2 dành cho học viên sau đại và C1 dành cho giảng viên tiếng Anh tổ chức ngày 19/7 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.