banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Quy định mức thu học phí SĐH năm 2013 - 2014

Đăng ký đề tài và GVHD luận văn cao học

Thủ tục xin gia hạn thời gian học tập
Học viên/NCS hoàn tất thủ tục dưới đây để xin gia hạn thời gian học tập

Kế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật và Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản và Triết học
Bộ phận SĐH Khoa Đông phương học xin thông báo Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản, Triết học và kế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật như sau:

Quy chế đào tạo Sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

TTLA: Quá trình dân chủ hóa ở Inđônêxia từ năm 1945 đến nay - nhìn từ góc độ giai cấp trung lưu và xã hội dân sự
Tóm tắt luận án tiến sĩ "Quá trình dân chủ hóa ở Inđônêxia từ năm 1945 đến nay - nhìn từ góc độ giai cấp trung lưu và xã hội dân sự" của NCS Hồ Thị Thành, chuyên ngành: Đông Nam Á học; mã số: 62.31.50.10.

Thông báo Chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ ngành Châu Á học & đào tạo tiến sĩ ngành Trung Quốc & ngành Đông Nam Á học
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2010, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của Nhà Trường xét tuyển chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ năm 2010.