banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Kế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật và Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản và Triết họcKế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật và Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản và Triết học
Bộ phận SĐH Khoa Đông phương học xin thông báo Lịch thi Ngoại ngữ cơ bản, Triết học và kế hoạch học học phần Ngoại ngữ học thuật như sau:

1. Thi Ngoại ngữ cơ bản: Ngày 21/3/2015 (cả ngày); học viên theo dõi danh sách đủ điều kiện/không đủ điều kiện dự thi tại file đính kèm; danh sách phòng thi, lịch thi cụ thể tại website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

2. Thi kết thúc học phần Triết học Mác-Lênin: 17h30- 20h00 ngày Thứ 4 (25/3/2015)- do ngày 21/3/2015 thi Ngoại ngữ cơ bản nên lịch thi Triết học chuyển sang ngày 25/3/2015. Học viên theo dõi danh sách phòng thi tại website Nhà trường từ ngày 12/3/2015.

3. Lịch học học phần Ngoại ngữ học thuật: từ ngày 30/3/2015: Học viên theo dõi danh sách phòng học tại file đính kèm, mọi thắc mắc về danh sách học đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo SĐH để giải quyết (theo lịch tiếp HV), hạn cuối ngày 13/3/2015.

Trân trọng thông báo.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn