banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo Chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ ngành Châu Á học & đào tạo tiến sĩ ngành Trung Quốc & ngành Đông Nam Á họcThông báo Chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ ngành Châu Á học & đào tạo tiến sĩ ngành Trung Quốc & ngành Đông Nam Á học
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2010, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của Nhà Trường xét tuyển chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ năm 2010.

Sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2010 các ngành đào tạo khoa Đông Phương học có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học giỏi & xuất sắc có thể được xét học chuyển tiếp ở bậc học thạc sỹ (Ngành Châu Á học) và tiến sỹ (Ngành Trung Quốc & Ngành Đông Nam Á) tại Trường ĐHKHXH&NV; - ĐHQG Hà Nội.

* Điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ: & tiến sĩ:
- Tốt nghiệp loại giỏi (8.0) trở lên; Điểm trung b́nh chung môn Ngoại ngữ (Ngoại ngữ cơ sở) của toàn khóa đạt từ 7.0 trở lên; Điểm trung b́nh chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành đạt từ 8.0 trở lên  (SV tự tính điểm dựa theo các Khối kiến thức ở Bảng điểm từng ngành kèm theo)
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng ngành đào tạo thạc sĩ.
- Khóa luận tốt nghiệp được Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đánh giá đạt 9,5 trở lên hoặc có bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc được khen thưởng về thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên

* Điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ:
- Tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc (9.0) trở lên; Điểm trung b́nh chung môn Ngoại ngữ của toàn khóa đạt từ 8.0 trở lên; Điểm trung b́nh chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành đạt từ 9.0 trở lên, không có môn học nào thuộc kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng ngành đào tạo tiến sĩ.
- Khóa luận tốt nghiệp được Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đánh giá đạt 10 trở lên hoặc có bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
- Được khen thưởng về thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học.
- Nằm trong số 10% sinh viên tốt nghiệp được xếp hạng cao nhất của khoá, ngành đào tạo.
- Số sinh viên được duyệt chuyển tiếp sinh nằm trong chỉ tiêu tuyển mới và không được vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới đào tạo thạc sĩ năm đó của cơ sở nhận đào tạo.

* Mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học được quy định như sau:

- Đối với công tŕnh nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường:

            Giải nhất: 0.2 điểm

            Giải nh́: 0.1 điểm

            Giải ba: 0.05 điểm

- Đối với bài báo đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công tŕnh hội nghị khoa học (có phản biện):

            Cấp Quốc tế: 0.4 điểm

            Cấp Quốc gia: 0.3 điểm

            Cấp cơ sở: 0.2 điểm

 Sinh viên chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức thưởng cao nhất
 

* Hồ sơ đề nghị xét chuyển tiếp sinh:

Mỗi SV cấn nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

- Bảng tổng hợp điều kiện chuyển tiếp sinh (theo mẫu kèm theo)
- Đơn xin chuyển tiếp sinh lên Cao học hoặc Nghiên cứu sinh (theo mẫu kèm theo)
- Bản sao (có công chứng):
   + Bằng tốt nghiệp đại học (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp nếu chưa được cấp bằng)
   + Bảng điểm đại học
- Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận và biên bản chấm khóa luận trong đó phải ghi rơ: Hội đồng nhất trí cho sinh viên được chuyển tiếp lên Cao học hoặc Nghiên cứu sinh.
- Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn trong đó ghi rơ: Giáo viên nhất trí cho sinh viên được chuyển tiếp lên Cao học hoặc Nghiên cứu sinh  (theo mẫu kèm theo).
- Chứng chỉ Ngoại ngữ (nếu có)
- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
- Giấy chứng nhận sức khỏe của 01 bệnh viện đa khoa (trong ṿng 6 tháng trở lại đây)
- Đề cương nghiên cứu (đối với Sinh viên xin chuyển tiếp lên Nghiên cứu sinh) và các công tŕnh khoa học, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu có)
- Bằng khen, giấy chứng nhận thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có)
- 03 ảnh 3x4 (trong ṿng 6 tháng trở lại đây, có ghi tên và ngày tháng năm sinh sau ảnh) và 03 phong b́ (có dán tem ghi rơ địa chỉ., số điện thoại để liên hệ)
- Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/ học viên

Chuyển tiếp sinh được miễn thi tuyển.

Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ phải bảo vệ đề cương nghiên cứu tại tiểu ban chấm đề cương nghiên cứu sinh trong ḱ thi tuyển sinh sau đại học của cơ sở đào tạo.

Hồ sơ chuyển tiếp sinh về bộ phận đào tạo sau đại học khoa trước ngày 28/06/2010.

Liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường (ĐT: 0943517666; Email: h_kaeul@yahoo.com.vn)

Bình luận của bạn