banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông tin giúp cho học viên về kỳ thi B1, B2, C1 ngày 19/7/2015Thông tin giúp cho học viên về kỳ thi B1, B2, C1 ngày 19/7/2015
Thông tin về kỳ thi tiếng Anh B1, B2 dành cho học viên sau đại và C1 dành cho giảng viên tiếng Anh tổ chức ngày 19/7 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

(Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn