banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016Thông báo về điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo điểm thi sau đại học đợt 1 năm 2016 như sau:

- Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: thí sinh có điểm thi môn cơ bản và cơ sở từ 5 điểm trở lên và điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên thì có đủ điều kiện xét tuyển. 
- Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn từ 55 điểm trở lên thì có đủ điều kiện xét tuyển.
- Điểm chuẩn từng chuyên ngành sẽ được thông báo trên website của Nhà trường sau khi được Đại học Quốc Gia phê duyệt. 
- Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 1/6 đến hết 15/6/2016 tại Phòng Đào tạo - bộ phận Sau đại học (607-609 nhà E).

Kết quả tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016:​

Bảng tổng hợp kết quả dự thi đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016:

Bình luận của bạn