banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


[Báo cáo NCKHSV] Màu sắc trong phong thủy nhà ở Ấn Độ
Phong thủy là một môn khoa học cổ điển, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Khái niệm Phong Thuỷ có lịch sử hàng nghìn năm. Người ta áp dụng kiến thức Phong Thuỷ trong kiến trúc, đo đạc, mỹ học, năng lượng sinh học, chiêm tinh...

[Báo cáo NCKHSV] Phong cách nghệ thuật của Hyun Jin Geon và Nam Cao qua một số chuyện ngắn hiện thực (một vài so sánh)
Những ảnh hưởng của văn minh phương Tây bắt đầu xuất hiện rõ nét ở Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ XX, khi cả hai quốc gia đều nằm dưới ách thống trị của đế quốc (đế quốc Pháp ở Việt Nam và Nhật ở Hàn Quốc). Với những tiếp xúc văn hóa trên nhiều phương diện, nền văn học hai nước đã bắt đầu chuyển hướng, dần thoát ra khỏi những thi pháp văn học trung đại và bước vào giai đoạn tìm đường.

[Báo cáo NCKHSV] Ảnh hưởng của thuyết âm dương ngũ hành đến kiến trúc truyền thống Hàn Quốc
Từ xưa đến nay, hai thái cực âm dương đã trở thành cái hồn, cái thiêng trong văn hóa đời sống người Hàn Quốc. Đây không đơn thuần chỉ là quan niệm mà cao hơn còn là triết lý của người Á Đông. Theo thời gian, những biểu hiện sinh động của tư tưởng âm dương vẫn hằn sâu trong nếp nghĩ truyền thống và hiện đại. Điều dó minh chứng sức ảnh hưởng không cùng của triết lý này cả trên chiều rộng và chiều sâu của một nền văn hóa.

[Báo cáo NCKHSV] Văn hóa ứng xử của người Thái Lan trong ngày năm mới
Văn hóa ứng xử thực chất là văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng trong đó ứng xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác động của các sự vật, hiện tượng với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người, là các giá trị văn hóa được con người thể hiện thông qua các hành vi ứng xử văn hóa.

[Báo cáo NCKHSV] Từ hình tượng rắn trong văn hóa đến hình tượng rắn thần trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Thái Lan
Sự phổ biến của hình tượng con rắn trong văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Thái Lan đặt ra các vấn đề cần nghiên cứu sau: Tại sao hình tượng rắn lại được chấp nhận trong văn hóa dân gian Thái Lan mà không phải hình ảnh con rồng như trong văn hóa Trung Hoa hay Việt Nam?; Tại sao hình tượng rắn lại chỉ phổ biến nhiều ở các vùng Bắc và Đông Bắc Thái Lan hơn Nam hay Đông Thái Lan?”; “Rắn mang những ý nghĩa gì trong niềm tin của người dân Thái Lan?”

[Báo cáo NCKHSV] Suy dinh dưỡng trẻ em tại Ấn Độ giai đoạn 1991-2012
Đối với trẻ em trong các quốc gia đang phát triển, suy dinh dưỡng là một trong những vấn đề luôn được cả thế giới quan tâm.

[Báo cáo NCKHSV] Vai trò của Ấn Độ trong hợp tác Mekong - Ganga
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhằm bắt kịp với xu thế chung của thế giới là: lấy phát triển kinh tế là chủ đạo, duy trỳ hòa bình và mở rộng hợp tác xuyên quốc gia, Ấn Độ tiến hành điều chỉnh chính sách ngoại giao của mình trong đó có việc mở rộng hợp tác với các quốc gia trong khu vực.

[Báo cáo NCKHSV] Hệ thống giáo dục Gurukul ở Ấn Độ
Hệ thống giáo dục của Ấn Độ được xem là một trong những hệ thống giáo dục cổ xưa nhất trên thế giới. Theo tiến trình phát triển hệ thống giáo dục, được biết đến đầu tiên trong thời cổ đại của Ấn Độ là hệ thống giáo dục Veda hay sau này được gọi là Gurukul.

Báo cáo đạt giải nhì NCKH cấp khoa: Nguyên nhân thúc đẩy và một số mô hình đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Châu Phi
Với sự hướng dẫn của TS. Phạm Sỹ Thành, đề tài NCKH "Nguyên nhân thúc đẩy và một số mô hình đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Châu Phi " của sinh viên Trương Minh Vân, K57 Trung Quốc học đã đạt giải nhì trong Hội nghị NCKH sinh viên Khoa Đông phương học được tổ chức vào ngày 3/4/2015. Nội dung chính của đề tài như sau:

Báo cáo đạt giải nhất NCKH cấp khoa: Manga - Anime: Quyền lực mềm to lớn của Nhật Bản
Vượt lên trên 9 báo cáo NCKH khác đến từ các bộ môn thuộc Khoa Đông phương học, báo cáo NCKH của sinh viên Trần Diệu Anh, K 57 Nhật Bản học đạt giải nhất. Đề tài thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ths. Phạm Hoàng Hưng. Nội dung chính của báo cáo như sau: