banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai xét chọn sinh viên nhận học bổng Yamada đợt 2, năm học 2014 - 2015Triển khai xét chọn sinh viên nhận học bổng Yamada đợt 2, năm học 2014 - 2015
Học bổng Yamada được sáng lập bởi ông Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế - Kế toán Osamitsu Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản. ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2007-2008.

- Đối với sinh viên đại học:


+ Có kết quả học tập năm học đạt loại khá trở lên.
+ Có kết quả rèn luyện năm học đạt từ loại tốt trở lên.
+ Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội.
+ Ưu tiên sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.
- Đối với sinh viên sau đại học:
+ Hoàn thành đúng tiến độ chương trình khoá học, có kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học.
+ Có tư cách đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động khoa học và xã hội.
+ Ưu tiên cho sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.

+ 200 USD/SV/năm học /100 suất

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký


- Bảng điểm cả năm học có xác nhận của đơn vị đào tạo (đối với sinh viên đại học) hoặc hồ sơ xác nhận thành tích học tập và lý lịch khoa học (đối với sinh viên sau đại học).
- Bản tự khai của sinh viên (theo mẫu)
- Các giấy tờ liên quan, nếu có.

Hiện nay, Phòng Chính trị và CTSV đang triển khai xét chọn sinh viên nhận học bổng năm học 2014 - 2015
Ban chủ nhiệm Khoa xin thông báo tới trợ lý Chính trị và CTSV để thực hiện
Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ sinh viên được đề cử về P.CTSV là trước ngày 14/4/2015
Xin thông báo

(ĐPH)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn