banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao độngKhảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động
Theo kế hoạch đã được thông qua trong buổi Giao ban Trường tháng 4 về việc tổ chức khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động, Ban chủ nhiệm Khoa xin gửi các thầy cô đường link bảng hỏi để gửi tới sinh viên tốt nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

Đường link bảng hỏi cho sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (chỉ những sinh viên tốt nghiệp năm 2015):

https://docs.google.com/forms/d/1GQEsbSXmioRjmPIerksfXLkWceBHAfBRsjeIXT04wDY/viewform

Đường link bảng hỏi cho đơn vị sử dụng lao động:
 
https://docs.google.com/forms/d/1X0guRFlt3eilqOz4VC_LAcFfjLSFym_6AthG9RCpwUs/viewform
 
Đợt khảo sát sẽ được công khai trên website của Trường và một số kênh mạng xã hội chính thức để nhận câu trả lời tự do từ hai nhóm đối tượng nêu trên. Tuy nhiên, để bảo đảm đạt được dung lượng mẫu đặt ra theo yêu cầu đảm bảo chất lượng (chi tiết trong file đính kèm đã gửi các đơn vị trong buổi giao ban), đề nghị Khoa cử cán bộ phụ trách công việc này, đặc biệt trong liên hệ với đơn vị sử dụng lao động. Cụ thể việc phối hợp, Phòng Chính trị  sẽ cập nhật thường xuyên số bảng hỏi theo từng Ngành của từng Khoa để cán bộ phụ trách của Khoa phối hợp đôn đốc, liên hệ nhằm đạt được chỉ tiêu mẫu đã đề ra. 

Để việc phối hợp được thuận tiện, Ban chủ nhiệm Khoa cử Thầy Phạm Sĩ Thành phụ trách - đầu mối triển khai công việc này và khối hợp với Phòng CT&CTSV (ĐT: 0945106662, Email: kimsau.ussh@gmail.com).  

Kính mong sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Thầy/ Cô Chủ nhiệm Bộ môn, thư ký bộ môn để kế hoạch khảo sát được hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và kiểm định của Nhà trường cũng như của Khoa.

Trân trọng báo cáo và cảm ơn sự hợp tác của Thầy/cô

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn