banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phối hợp khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp năm 2013, 2014.Phối hợp khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp năm 2013, 2014.
Thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015 về việc tổ chức hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Đông Phương học theo Bộ tiêu chuẩn AUN trong đó có tiêu chuẩn về khảo sát thông tin cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp, Ban Chủ nhiệm Khoa Đông phương học xin thông báo và gửi đường link để toàn bộ sinh viên vào truy cập

https://docs.google.com/forms/d/1P39VU8y_Bv5J4M8Pt_B57fMErV_ptFn7ucggFQUWTt0/viewform?c=0&w=1

Hiện nay qua hệ thống facebook đã có 18 bạn trả lời, hi vọng số lượng cựu sinh viên trả lời sẽ tăng lên, kỳ vọng khoảng 30 sinh viên cho mỗi năm tốt nghiệp.

Đây sẽ là những minh chứng quan trọng cho báo cáo kiểm định AUN cũng như phục vụ công tác quản và đánh giá chất lượng đào tạo của Khoa và Trường.

(Theo ĐPH)

Bình luận của bạn