banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về thông tin tuyển dụng phiên dịch tiếng HànThông báo về thông tin tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn
Trường có thông báo về thông tin tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn, cho sinh viên có nhu cầu tìm việc, xin tham khảo thông tin trên.

(Theo ĐPH)

Bình luận của bạn