banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

“Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam”“Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam”
Là sản phẩm của các chuyên gia hàng đầu về giáo dục tiếng Hàn của Hàn Quốc và Việt Nam, "Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" được kì vọng sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho việc học tiếng Hàn của người Việt. Chúng tôi xin trích Lời nói đầu của giáo trình này.

Là sản phẩm của các chuyên gia hàng đầu về giáo dục tiếng Hàn của Hàn Quốc và Việt Nam, "Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" được kì vọng sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho việc học tiếng Hàn của người Việt. Chúng tôi xin trích Lời nói đầu của giáo trình này.
“Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (sơ cấp)” được biên soạn cho người Việt Nam muốn học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Cuốn sách này đặt mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt Nam học tiếng Hàn thông qua việc trau dồi các biểu hiện và cấu trúc cơ bản, luyện các bài tập ứng dụng với các hoạt động đa dạng, tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc cần có trong các tình huống giao tiếp. Theo đó, cuốn sách này đã được biên soạn để có thể sử dụng một cách hiệu quả trong các trường đại học của Việt Nam trên cơ sở các kinh nghiệm đã tích luỹ cũng như các nguyên tắc cơ bản của việc biên soạn giáo trình tiếng Hàn đang được nghiên cứu ở Hàn Quốc cũng như trên thế giới trong thời gian và thông qua việc tham khảo chương trình giáo dục tiếng Hàn ở Việt Nam. Vượt trên tất cả,  giáo trình này được biên soạn phù hợp với người Việt Nam thông qua việc sử dụng một cách hiệu quả những dữ liệu thực tế và kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình giáo dục tiếng Hàn cho đối tượng là người Việt Nam thời gian qua, cũng như phân tích và phản ánh đúng chiến lược học tập tiếng Hàn của người Việt Nam. Để giúp cho những người tự học tiếng Hàn ngoài trường đại học, giáo trình này cũng đưa ra những giải thích cụ thể và các bài luyện tập đa dạng giúp người học có thể tự học một mình.
“Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (sơ cấp)” được áp dụng một cách triệt để phương pháp và nguyên tắc biên soạn giáo trình mới nhất đang được nghiên cứu trong phương pháp giáo dục ngoại ngữ thời gian gần đây. Đó là nguyên tắc cơ bản trong phương pháp giáo dục lấy năng lực giao tiếp làm trọng tâm. Đồng thời, giáo trình này cũng được biên soạn và áp dụng nhiều phương pháp đa dạng nhằm giúp cho việc học tập của người Việt Nam được thực hiện một cách hiệu quả. Nguyên tắc biên soạn chủ yếu được sử dụng trong giáo trình này là tiếp cận ngôn ngữ học đối chiếu giữa tiếng Hàn và tiếng Việt, lấy người học làm trung tâm của quá trình giáo dục, tập trung luyện tập các bài tập ứng dụng, tư liệu có tính thực tiễn, tăng cường tính linh hoạt trong thực tế sử dụng, chú trọng việc giáo dục mang tính hệ thống áp dụng tổng hợp bốn kĩ năng giao tiếp, tiếp cận tổng hợp ngôn ngữ và văn hoá. Bên cạnh đó, giáo trình này còn hướng tới sự tiện dụng trong việc học tập bằng việc hệ thống hoá cụ thể hệ thống từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, bài tập ứng dụng và kĩ năng, phân biệt theo chủ đề và cấp độ; mỗi cấp học đều có bước kiểm tra giúp cho người học có thể xác định lại phần mình đã học; phát hành đĩa luyện nghe kèm theo. Ngoài ra, giáo trình này được biên soạn nhằm hướng  tới việc có thể sử dụng được trong các tiết học tiếng Hàn ở các trường đại học nên mỗi bài học được phân chia thành nhiều phần như: phần lí thuyết cơ bản gồm từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, phần luyện tập kĩ năng giao tiếp theo bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, phần luyện tập phát âm, phần tìm hiểu văn hoá…; các chủ đề, bài tập ứng dụng và kĩ năng đều được sắp xếp một cách có hệ thống và liên quan chặt chẽ với nhau. Cùng với giáo trình này, sách bài tập hỗ trợ cũng được biên soạn giúp người học ôn tập kĩ hơn và có thể luyện tập nâng cao trong trường hợp cần thiết.
“Giáo trình tiếng Hàn cho người Việt Nam (sơ cấp)” được xây dựng với 30 bài khoá và phần bảng chữ cái. Trong đó, quyển 1 gồm phần bảng chữ cái và 15 bài đầu, quyển 2 gồm 15 bài sau. Cấu trúc tổng thể của giáo trình được xây dựng theo các chủ đề; mỗi chủ đề được liên kết thống nhất với một hệ thống các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản, bài tập ứng dụng, kĩ năng và tìm hiểu văn hoá.
Giáo trình còn có đĩa CD kèm theo chứa các tài liệu nghe cần thiết cho quá trình học bài khoá, luyện kĩ năng và luyện phát âm; có một giáo trình bài tập kèm theo với các bài tập ứng dụng để người học ôn tập hiệu quả.

Bình luận của bạn