banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Về Hội nghị NCKHSV cấp trường năm học 2015-2016Về Hội nghị NCKHSV cấp trường năm học 2015-2016
Nhà trường vừa thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp trường như sau:

Thời gian tổ chức: từ 7h30 đến 11h ngày 19/5/2016 
Địa điểm: Tầng 8 nhà E

Thành phần tham dự: 
1)   Đại diện Ban chủ nhiệm khoa Đông Phương
2)  Các sinh viên đạt giải nhất - nhì - ba cấp khoa, bao gồm:
                        - Đặng Thùy Ninh - Bộ môn Đông Nam Á; 
                        - Nguyễn Thu Hà và Trần Thị Trang -  Bộ môn Ấn Độ
                        - Trần Tùng Ngọc - Nguyễn Thị Tuyết Vân - Bộ môn Hàn Quốc
                         - Nguyễn Thị Huyền  -Nguyễn Mạnh Nam Sơn - Bộ môn Nhật Bản
                             
3) Các giáo viên hướng dẫn sinh viên đạt giải, bao gồm:
                             - PGS.TS. Đỗ Thu Hà
                             - PGS.TS. Phan Hải Linh
                             - TS. Võ Minh Vũ
                             - TS. Nguyễn Trần Tiến
                             - TS. Hồ Thị Thành
                             - Th.S. Lê Thị Thu Giang 

Bộ phận Phụ trách NCKH Khoa xin trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô có tên ở trên tham dự Hội nghị (Giấy mời sẽ được gửi tới các thầy cô sau).

Đồng thời, xin đề nghị các bộ môn thông báo cho các em sinh viên có tên ở trên tham dự Hội nghị và dặn các em mở email cá nhân (địa chỉ email đã gửi cho cô Hồ Thành) để nhận thông tin nhà trường yêu cầu về việc làm file powerpoint /file jpg giới thiệu kết quả nghiên cứu trên trang web nhà trường. 

Trợ lý NCKH Khoa 

TS. Hồ Thị Thành

Bình luận của bạn