banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án quốc tếBáo cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án quốc tế
Để phục vụ cho công tác đánh giá kết quả thực hiện chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2015, cũng như tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về KH&CN năm 2016, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai việc báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án quốc tế đã triển khai giai đoạn 2011-2015 và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quốc tế năm 2016.

Ban CNK Đông phương học kính đề nghị các bộ môn triển khai báo cáo kết quả các chương trình, dự án quốc tế của Bộ môn mình (mẫu đính kèm) và gửi về bộ phận NCKH Khoa theo địa chỉ email: hothanh.dna@gmail.com trước ngày 15/5/2016 để Khoa tập hợp và báo cáo Nhà trường. 

Trân trọng thông báo và cảm ơn Thầy Cô. 

Bộ phận NCKH Khoa 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn