banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TS. LƯU TUẤN ANHChủ nhiệm Khoa Đông phương học, Chủ nhiệm Bộ môn Hàn Quốc học

1. Sơ yếu lí lịch
Họ tên: Lưu Tuấn Anh (chủ nhiệm Khoa)
Năm sinh: 30/10/1974
Nơi công tác:Khoa Đông phương học
Thời gian công tác tại Trường: từ 1998 đến nay
Danh hiệu (NGƯT, NGND):
Học vị (cử nhân, ThS, TS): Tiến sĩ
Chức danh khoa học (GS, PGS):
Địa chỉ liên lạc
+ Điện thoại cơ quan: 84-4-38584596
+ Thư điện tử: ltanh@vnu.edu.vn
+ Website cá nhân: http://www.dongphuonghoc.org

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn