banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Bộ Tiêu chí Sinh viên 5 tốt năm học 2017 – 2018Bộ Tiêu chí Sinh viên 5 tốt năm học 2017 – 2018
Đối tượng: Là sinh viên năm 1,2,3,4 chính quy đang học tập tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Tính từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2018)

I. TIÊU CHUẨN ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”

  1. ĐẠO ĐỨC TỐT

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Điểm rèn luyện năm học đạt từ 80 điểm trở lên.

– Không vi phạm quy chế thi, quy định của pháp luật

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, tuần sinh hoạt công dân sinh viên và các hoạt động tập thể do đơn vị tổ chức.

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam, là đoàn viên ưu tú diện đối tượng kết nạp Đảng

– Là Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường

– Là sinh viên tiêu biểu được nêu gương, biểu dương, khen thưởng trong các lĩnh vực được nhà trường, địa phương, nơi cư trú và các cơ quan, đơn vị khen thưởng (có bản sao giấy khen) hoặc được nêu gương trên các phương tiện đại chúng (có bản photo các giấy tờ kèm theo).

– Là thành viên chính thức đội thi về các môn khoa học Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp Liên chi trở lên

– Có bài tham luận trong diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. HỌC TẬP TỐT

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Điểm trung bình chung học tập đạt từ 3.0/4.0 trở lên, không nợ môn học nào và không có điểm dưới C (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên khác:

– Có đề tài tham gia nghiên cứu khoa học các cấp.

– Tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ học thuật (có giấy chứng nhận của Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ).

– Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật từ cấp trường trở lên.

– Có bài báo đăng trong các tạp chí chuyên ngành phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học.

– Tham gia và đạt giải trong kỳ thi Olympic môn học cấp khoa trở lên.

– Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo).

– Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

  1. THỂ LỰC TỐT

Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học

– Đạt giải trong các cuộc thi thể thao/hội khỏe từ cấp khoa trở lên.

– Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ/đội/nhóm thể thao từ cấp khoa trở lên hoặc địa phương.

– Là thành viên chính thức các đội tuyển Thể dục Thể thao từ cấp khoa trở lên.

Đối với sinh viên khuyết tật: Rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật

  1. TÌNH NGUYỆN TỐT

4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau

– Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện (Được tính theo số ngày tham gia hoạt độnng tình nguyện, Ví dụ: Hiến máu nhân đạo: 1 ngày, Đông ấm:3 ngày,..)

– Tham gia tích cực ít nhất 5 hoạt động trong năm học từ cấp Liên chi, CLB trở lên và được công nhận.

– Tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện tại địa phương, CLB Tình nguyện khác ngoài trường.

4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:

– Được khen thưởng các cấp về hoạt động tình nguyện.

  1. HỘI NHẬP TỐT

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:

Hoàn thành ít nhất 1 khóa kỹ năng mềm hoặc tham gia tập huấn cán bộ Đoàn – Hội trong năm học từ cấp khoa trở lên.

Tham gia hoạt động hội nhập từ cấp khoa trở lên

Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B1 hoặc tương đương bằng B1 trở lên

+ Đối với sinh viên năm 1,2: rèn luyện ngoại ngữ thường xuyên tại CLB hoặc Trung tâm ngoại ngữ

+ Đạt điểm Ngoại ngữ chung hoặc chuyên ngành từ 3.0 trở lên.

+  Là thành viên chính thức tham gia các hội nghị/hội thảo, chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước từ cấp khoa trở lên.

+ Tham gia tọa đàm, giao lưu sinh viên trong và ngoài nước có sử dụng tiếng nước ngoài

5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường triển khai.

  • Lưu ý: Tất cả các tiêu chí cần có minh chứng văn bản, hình ảnh cụ thể mới được chấp nhận

II. TIÊU CHUẨN ĐẠT DANH HIỆU “TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT”

  1. Đối tượng:

Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội trực thuộc;

  1. Tiêu chuẩn

 – 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

– Ít nhất 20% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

– Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng./.

 

Nguồn: Youth USSH

Bình luận của bạn