banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông tin tuyển sinh cao học ngành Châu Á học (đợt 2 - 2015)Thông tin tuyển sinh cao học ngành Châu Á học (đợt 2 - 2015)
Bộ phận Đào tạo sau đại học của Khoa Đông Phương học xin trân trọng gửi đến các bạn thông báo về tuyển sinh cao học đợt 2 của chuyên ngành Châu Á học như sau

Thời gian bán hồ sơ: ngày 13 đến 17/7/2015
Thời gian nộp hồ sơ: ngày 20 đến 31/7/2015
Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn