banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tiến trình đào tạo bậc cử nhân ngành Đông phương họcTiến trình đào tạo bậc cử nhân ngành Đông phương học
Khoa có 5 chuyên ngành: Nhật Bản học, Trung Quốc học, Đông Nam Á và Úc học, Hàn Quốc học, Ấn Độ học.

* Đào tạo cử nhân Đông Phương học đạt được những yêu cầu cụ thể dưới đây:
- Có kiến thức cơ bản tương đối rộng về khoa học xã hội và nhân văn, về Đông Phương học, vừa đảm bảo tính hệ thống, tính lịch đại, vừa nắm bắt được tình hình hiện tại của một nước hay một khu vực và mối quan hệ với Việt Nam.
- Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ chuyên ngành với 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.
- Có kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong giao tiếp và công việc.
* Chương trình có thể hướng dẫn sâu vào các chuyên ngành như Trung Quốc học, Nhật Bản học, Korea học (Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc), Ấn Độ học, Đông Nam Á học,
* Những người tốt nghiệp ngành Đông phương học có thể công tác trong lĩnh vực quan hệ giữa Việt Nam với các nước phương Đông; hoặc làm công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm khoa học; hoặc làm việc trong các cơ quan ngoại giao, quan hệ quốc tế, các văn phòng đại diện; hoặc các hoạt động trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn