banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương trình học bổng TF LEaRN Programme 2016 của Đại học Quốc gia SingaporeChương trình học bổng TF LEaRN Programme 2016 của Đại học Quốc gia Singapore
Thông tin về học bổng trao đổi sinh viên của trường Quốc gia Singapore năm 2016 như sau:

1. Thời gian học tập: từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016
2. Thời gian nộp đơn xin học bổng: tháng 3-4 năm 2016
-Thời gian gửi danh sách đề cử (bản mềm) sinh viên từ khoa/ trường cho trường NUS: 7/3/2016
- Thời gian gửi bản in hồ sơ xin học bổng cho NUS: 7/4/2016
3. Thời gian phúc đáp kết quả từ NUS: tháng 4-5 năm 2016
4. Bắt đầu khoá học: 8/2016
5. Giá trị học bổng: 6.500 Đôla Sing
6. Số lượng ứng viên: đợi thông báo từ NUS
7. Các tiêu chí sinh viên cần có:
- Là sinh viên chính quy, là sinh viên năm thứ 2 trở lên, đến hết tháng 12/2016 vẫn là sinh viên của trường Nhân văn
- Nằm trong top 10% sinh viên của điểm cao nhất của lớp chuyên ngành
- Nhiệt tình trong các hoạt động xã hội và có khả năng lãnh đạo, có các chứng chỉ tham gia các hoạt động xã hội
- Tiếng Anh thông thạo: nghe, nói, đọc, viết (do yêu cầu học bằng tiếng Anh); ưu tiên các sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ
8. Yêu cầu đối với sinh viên sau khoá học:
- Sinh viên phải chọn học 3 đến tối đa 4 môn học trong khoá học tại NUS và tối thiểu phải đạt được 3.0/ 5.0 điểm sau khoá học
- Phải tham gia ít nhất 15 tiếng hoạt động xã hội
- Tham gia các chuyến tham quan, các lớp học kỹ năng
- Nộp các giấy tờ được yêu cầu 1 tháng trước khi kết thúc khoá học
- Trao đổi thông tin với các ứng viên của chương trình sau mình
Dựa trên các thông tin và tiêu chí, các bộ môn thông báo với sinh viên để sinh viên biết thông tin về học bổng (cụ thể xem file đính kèm), các ứng viên nộp hồ sơ về khoa trước 16h ngày 4/3/2016 để khoa tiến hành lựa chọn và lập danh sách đề cử đúng thời hạn và sinh viên được chọn nhanh chóng chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ.


Các giấy tờ yêu cầu ban đầu của các sinh viên nộp hồ sơ về khoa:
1. Điểm tổng kết các kỳ đã học in từ portal sinh viên
2. Các chứng chỉ về hoạt động xã hội (photo)
3. Chứng chỉ tiếng Anh ( nếu có)
Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng khoa Đông phương học 
Người nhận hồ sơ: TS. Hồ Thị Thành - Email: hothanh.dna@gmail.com

ĐPH 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn