banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ Đại học ngành Đông phương họcChương trình đào tạo chuẩn trình độ Đại học ngành Đông phương học
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Đông phương học, ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.    Một số thông tin về chương trình đào tạo 
-    Tên ngành đào tạo: 
    + Tiếng Việt:  Đông phương học
    + Tiếng Anh:  Oriental Studies  
-    Mã số ngành đào tạo: 52220213
-    Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
-    Thời gian đào tạo: 4 năm 
-    Tên văn bằng tốt nghiệp: 
    + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Đông phương học 
    + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor  in Oriental studies
-    Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
2.    Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1 Mục tiêu chung
- Đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Ấn Độ học, Korea học, Nhật Bản học, Trung Quốc học, Thái Lan học; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Nhật, Trung, Thái...) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...
2.2     Mục tiêu cụ thể: 
- Cung cấp kiến thức tổng quan về khu vực học, Đông phương học và kiến thức chuyên sâu về Nhật Bản học, Korea học, Trung Quốc học, Thái Lan học, Ấn Độ học ;
- Xây dựng kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy khu vực học, Đông phương học và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, văn hóa các nước phương Đông như  Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ... ;
- Củng cố năng lực làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...;
- Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực khu vực học, Đông phương học.
3.  Thông tin tuyển sinh
      -  Hình thức tuyển sinh:  Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
      -  Dự kiến quy mô tuyển sinh: 100 sinh viên /năm
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn