banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Lịch Sử Nhật BảnLịch Sử Nhật Bản
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng chủ biên (Tái bản lần 1); Nhà xuất bản: NXB Thế giới

"Lịch sử Nhật Bản" do PGS Nguyễn Quốc Hùng chủ biên với sự tham gia của PGS Đặng Xuân Kháng, PGS Nguyễn Văn Kim và TS Phan Hải Linh là cuốn lịch sử Nhật Bản đầu tiên do Bộ môn Nhật Bản học của Khoa Đông phương học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, tổ chức biên soạn.
 
Cuốn "Lịch sử Nhật Bản" được biên soạn trên cơ sở tham khảo 165 công trình khoa học, trong đó có 90 đơn vị tiếng Việt, 36 đơn vị tiếng Anh và 39 đơn vị tiếng Nhật. Các tác giả rất coi trọng việc tham khảo trực tiếp tài liệu tiếng Nhật để cố gắng sử dụng một số tư liệu gốc và cập nhật những thành tựu nghiên cứu của các học giả Nhật Bản.
 
Các tác giả đã trình bày một cách hệ thống toàn bộ tiến trình lịch sử Nhật Bản từ thời tiền sử, sơ sử cho đến hiện nay, kèm theo một số bản đồ và ảnh minh họa cần thiết. Các chương mục không máy móc phân chia theo các hình thái kinh tế xã hội hay theo hệ thống thuật ngữ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện tại mà nội dung có những thời kỳ chưa dễ xác định rõ ràng và có những khác biệt so với lịch sử phương Tây.
 
Nguyên tắc phân chia các thời kỳ lịch sử trong sách là căn cứ theo những đặc trưng cơ bản về văn hoá, chính trị của mỗi thời kỳ như: thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ quốc gia cổ đại và nhà nước luật lệnh, thời kỳ Heian, thời kỳ Kamakura, thời kỳ Muromachi, thời kỳ Azuchi Momoyama – Edo, thời kỳ Minh Trị duy tân và sự hình thành quốc gia cận đại, thời kỳ 1914 – 1945, thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cuối sách có một chương dành cho Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản truyền thống và hiện đại.
 
Bố cục các chương mục theo phân kỳ lịch sử như vậy là hợp lý, khoa học, vừa phản ánh quan điểm chung của nhiều học giả Nhật Bản và phù hợp với một giáo trình của Việt Nam.
 

Giáo sư sử học Phan Huy Lê

Bình luận của bạn