banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Báo cáo đạt giải nhì NCKH cấp khoa: Nguyên nhân thúc đẩy và một số mô hình đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Châu PhiBáo cáo đạt giải nhì NCKH cấp khoa: Nguyên nhân thúc đẩy và một số mô hình đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Châu Phi
Với sự hướng dẫn của TS. Phạm Sỹ Thành, đề tài NCKH "Nguyên nhân thúc đẩy và một số mô hình đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Châu Phi " của sinh viên Trương Minh Vân, K57 Trung Quốc học đã đạt giải nhì trong Hội nghị NCKH sinh viên Khoa Đông phương học được tổ chức vào ngày 3/4/2015. Nội dung chính của đề tài như sau:

Là một nền kinh tế mới nổi, kinh tế Trung Quốc và mối liên hệ của nó với các quốc gia và khu vực khác đã và đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa và đạt được những thành tựu nhất định về mặt kinh tế, Trung Quốc trở thành một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn trên thế giới. Trung Quốc thường lựa chọn đầu tư vào những nền kinh tế đang phát triển, trong đó có châu Phi. 

Mặt khác, nguồn tài nguyên và thị trường của châu Phi có ý nghĩa chiến lược đối với rất nhiều quốc gia chính trên thế giới. Những năm gần đây, bởi vì các quốc gia châu Phi hầu hết đều có cục diện trị ổn định, giảm nóng xung đột; kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng liên tục mới, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô không ngừng cải thiện; rất nhiều quốc gia châu Phi thực thi chính sách và biện pháp cổ vũ đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư châu Phi có những cải thiện rõ ràng.

Cùng với sự phát triển của mối liên kết về kinh tế, xã hội và quan hệ chính trị giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Phi, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi cũng trở thành một vấn đề đáng nhận được sự nghiên cứu. Nghiên cứu này tập trung vào nguyên nhân, một số đặc điểm cũng như mô hình đặc biệt trong đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi.

Bình luận của bạn