banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương trình "Toạ đàm của những nhà nghiên cứu trẻ về Nhật Bản và châu Á"Chương trình "Toạ đàm của những nhà nghiên cứu trẻ về Nhật Bản và châu Á"
Tiếp nối năm 2014, 2015, năm nay, quỹ Toshiba tiếp tục hỗ trợ cho khoa Đông phương học trong hoạt động tổ chức "Toạ đàm những nhà nghiên cứu trẻ về Nhật Bản và châu Á". Chi đoàn cán bộ đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến về việc tổ chức vận hành toạ đàm với sự tham gia của các thầy cô (dưới 43 tuổi) trong khoa.

Thay mặt chi đoàn cán bộ, Chi đoàn cán bộ xin  báo cáo về kế hoạch hoạt động của toạ đàm trong năm nay như sau:

Toạ đàm dự kiến được tổ chức 4 lần vào các ngày thứ 7 đầu tiên trong tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Mỗi buổi sẽ có 2 báo cáo được trình bày và mỗi bài báo cáo sẽ có 2 người bình luận. Cụ thể: 

Buổi 1: Dự kiến ngày 4/6/2016
Buổi 2: Dự kiến ngày 6/8/2016
Buổi 3: Dự kiến ngày 1/10/2016
Buổi 4: Dự kiến ngày 3/12/2016

Về chương trình cụ thể của mỗi toạ đàm, trước các buổi diễn ra toạ đàm, chi đoàn cán bộ sẽ có thông báo cụ thể đến các thầy cô.

Đóng góp vào sự thành công của chuỗi toạ đàm trong 2 năm qua một phần là nhờ vào sự quan tâm của BCN Khoa, sự quan tâm và nhiệt tình tham gia của các thầy cô trong khoa. Chính vì vậy, năm nay, chi đoàn cán bộ cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các thầy cô.

Chi đoàn cán bộ xin trân trọng kính báo
 

Bình luận của bạn