banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sinh viên Đông Phương Tham gia chương trình Giao lưu tuyển dụngSinh viên Đông Phương Tham gia chương trình Giao lưu tuyển dụng
Ngày 12/12/2018, trong khuôn khổ hợp tác giao lưu – tuyển dụng giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology, hai bên đã tổ chức thành công chương trình Giao lưu – Tuyển dụng năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

Ngày 12/12/2018, trong khuôn khổ hợp tác giao lưu – tuyển dụng giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology, hai bên đã tổ chức thành công chương trình Giao lưu – Tuyển dụng năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

Trong chương trình, các anh chị đại diện Tập đoàn Hồng Hải (Bắc Giang) đã giới thiệu chi tiết về môi trường học tập và làm việc tại tập đoàn. Không những vậy, tập đoàn đã cung cấp những cơ hội việc làm quý giá cho sinh viên năm cuối, đặc biệt là các sinh viên chuyên ngành Trung Quốc học - khoa Đông phương học;  đồng thời mở ra cơ hội thực tập ngay tại tập đoàn cho những sinh viên năm ba và năm tư.

Hi vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng tốt đẹp và tổ chức thành công nhiều chương trình có ý nghĩa hơn cho sinh viên trong thời gian tới.

Hồng Khuyên

Bình luận của bạn