banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thùy ChâuNCS. Nguyễn Thị Thùy Châu, Bộ môn Thái Lan học, Khoa Đông phương học

Họ và tên (chữ in hoa):     NGUYỄN THỊ THÙY CHÂU            
Ngày tháng năm sinh:     11/04/1982    
Quê quán:            Gia Lộc – Hải Dương    
Chức danh/học vị:         Thạc sĩ    
Chức vụ/Đơn vị công tác:     Khoa Đông Phương học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn