banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Lắng nghe ý kiến Đoàn viên, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa của khoa Đông phương học

Sinh hoạt Chi Đoàn K64 Đông phương học: Vẻ vang truyền thống màu áo xanh thanh niên

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp #3
Chàng trai Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Thiện nguyện Quốc tế.

Sinh viên Khoa Đông phương học tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại chùa Phùng Khoang

Tấm gương Sinh viên 5 Tốt #1

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp #2
Chàng trai Việt Nam mang hình ảnh của một Việt Nam tử tế tới Châu Phi.

Hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2022 với chủ đề “Mỗi sinh viên 10.000 bước chân mỗi ngày”

LCĐ Đông phương học đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng

Sinh viên Khoa Đông phương học tìm hiểu về Nghị quyết Đảng khóa XIII

Giới thiệu về Hội sinh viên Việt Nam