banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Huy động sinh viên tham dự Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông SEKO HiroshigeHuy động sinh viên tham dự Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông SEKO Hiroshige
Căn cứ công văn số 1189/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06/4/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc huy động học sinh sinh viên tham dự Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho Ông SEKO Hiroshige, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa Đông phương học cử 100 sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học tham dự buổi lễ nói trên.

1. Thời gian: 15h00 ngày 11 tháng 4 năm 2015 (Thứ bảy)
2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Yêu cầu: Sinh viên có mặt đúng giờ, mặc trang phục lịch sự.
Nhà trường đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa cử 02 cán bộ tham dự và lập danh sách sinh viên tham dự theo mẫu dưới đây và gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 08/4/2015 (Thứ tư).

Xem công văn đính kèm 

(ĐPH)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn