banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016
Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016: Giấy báo thi đã được gửi cho thí sinh theo đường bưu điện. Trường hợp thất lạc hoặc chưa nhận được giấy báo, thí sinh theo lịch sau đây mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh đến tập trung nhận thẻ dự thi và dự thi:

Thí sinh tập trung, nhận thẻ dự thi: Sáng thứ bảy (23/4/2016)
Thi môn Cơ bản: Chiều thứ bảy (23/4/2016)
Thi môn Cơ sở: Sáng Chủ nhật (24/4/2016)
Thi môn Ngoại ngữ: Chiều Chủ nhật (24/4/2016)
 
 

Bình luận của bạn