banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triệu tập tham dự Hội nghị Khoa học trẻ năm 2015Triệu tập tham dự Hội nghị Khoa học trẻ năm 2015
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015, được sự nhất trí của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học tổ chức “Hội nghị Khoa học trẻ năm 2015”:

- Thời gian: 08h00 ngày 12 tháng 6 năm 2015 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E
- Nội dung:
+ Trình bày một số báo cáo tiêu biểu và tổng kết Hội nghị Khoa học trẻ năm 2015
+ Triển khai Hội nghị Khoa học trẻ năm 2016

(Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn