banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tổng kết Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấpTổng kết Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Là một phần trong Ngày hội “Sức trẻ Nhân văn” được tổ chức ngày 21/4 tại KTX Mễ Trì, với sự tham dự của hơn 100 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của trường, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đưa đến những kiến thức, kinh nghiệm cũng như cái nhìn tổng quát về hoạt động đoàn thể của Thanh niên Việt Nam, phân tích những lợi ích, khó khăn về quá trình hoạt động đoàn.

Hội nghị mở đầu với phần giới thiệu của Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Nguyễn Mạnh Linh. Trong đó khái quát về số lượng Đoàn viên trên cả nước nói chung và ở Thủ đô Hà Nội nói riêng, về hai kì Đại hội Đoàn khóa XI và XV.

Bài chia sẻ đã vạch rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động đoàn thể.  “Sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao … Niềm tin của thế hệ trẻ vào sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo được củng cố”, hoạt động Đoàn cũng giúp thanh niên nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức, chủ động, tự tin. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đoàn còn gặp rất nhiều khó khăn như thiếu việc làm cho thanh niên, sự phân hóa giàu nghèo, sự ỷ lại, thiếu ý thức của một bộ phận thanh niên… Công tác xây dựng Đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với động lực phát triển kinh tế, vì vậy cần phải nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của tầng lớp Đoàn viên thanh niên để có những chính sách cụ thể.

Trong nhiệm kì 2017-2020, Đại hội Đoàn Thành phố khóa XV nêu rõ những mục tiêu, khẩu hiệu, 11 chỉ tiêu của nhiệm kì mới và 10 chỉ tiêu cơ bản. Từ đó đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đoàn viên trong mọi mặt như giáo dục, phong trào hoạt động cách mạng, các chương trình đồng hành cùng thanh niên Việt Nam và những chương trình hoạt động khác… Hội nghị đặt ra những khẩu hiệu đột phá trong việc nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp thanh niên cũng như xây dựng Thanh niên Thủ đô thời đại mới.

Hội nghị đặt ra những khẩu hiệu, các khâu chính, nội dung chính trong việc xây dựng Đoàn từ cán bộ đến tổ chức Đoàn cơ sở và các công tác Đoàn viên như công tác phát triển Đoàn viên, công tác quản lý Đoàn viên, rèn luyện Đoàn viên,…. Từ đó nêu ra khẩu hiệu “Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hội nhập”.

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích về công tác Đoàn-Hội mà còn định hướng vấn đề khởi nghiệp, chỉ rõ những nét đẹp của sinh viên cả nước nói chung và sinh viên Nhân văn nói riêng. Từ đó, Hội nghị đã đem đến những cái nhìn mới mẻ, đặt ra vấn đề tự ý thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi bản thân trong tập thể Đoàn viên, biết cố gắng và phát huy vì tuổi trẻ đất nước. Như vậy, dưới sự tổ chức của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chương trình đã diễn ra một cách thuận lợi, đem đến một buổi chia sẻ đầy thú vị, thu hút cho các đoàn viên sinh viên của trường.

Bình luận của bạn