banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng kí dự tuyển trực tuyến:

Đợt 1: từ ngày 20/01 đến hết 11/4/2019
Đợt 2: từ ngày 27/4/2019 đến hết 05/9/2019

Địa chỉ đăng kí trực tuyến:

http://tssdh.vnu.edu.vn

2. Thời gian thi tuyển và xét tuyển:

Thi tuyển đào tạo thạc sĩ: 
Đợt 1: ngày 20-21/4/2019
Đợt 2: ngày 14-15/9/2019

Xét tuyển hồ sơ đào tạo tiến sĩ:
Đợt 1: từ 20/4 đến 29/4/2019
Đợt 2: từ 14/9 đến 25/9/2019

Thí sinh cần đọc kĩ nội dung hướng dẫn đăng kí dự tuyển trong thông báo tuyển sinh và hướng dẫn đăng kí dự thi tại cổng thông tin trên để hoàn tất thủ tục đăng kí dự thi.

3. Chi tiết thông báo tuyển sinh và các phụ lục hướng dẫn:

- Thông báo tuyển sinh và Phụ lục hướng dẫn thí sinh chuẩn bị thủ tục hồ sơ (bản WORD): 
https://drive.google.com/open?id=12WEM-tedpoLHSEAjWShB-3D1qs050S-1

- Thông báo tuyển sinh (bản scan): 
https://drive.google.com/open?id=1VS8yw81la2k1p4yxbhEKhfp4P3V9Bjl7

- Danh mục đề cương các môn thi tuyển sinh thạc sĩ:

+ Môn cơ bản: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BxbwOaXsfoc4aEZDWTNzdGl5WG8

+ Môn cơ sở: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BxbwOaXsfoc4bFY3YWg3eGhYZnM

+ Dạng thức đề thi ngoại ngữ: https://drive.google.com/open?id=0BxbwOaXsfoc4UUhFQVJ5eEwwOFE

- Mẫu hồ sơ đăng kí dự tuyển đào tạo tiến sĩ:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BxbwOaXsfoc4TE9TZWhrZEk5N28

LƯU Ý THÍ SINH:
- Đối với thí sinh dự tuyển tiến sĩ, ngoài việc phải thực hiện đăng kí trực tuyến, thí sinh cần phải chuẩn bị 05 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 04 bản sao) và nộp trực tiếp về đơn vị dự tuyển theo hướng dẫn cụ thể để thực hiện công tác xét tuyển theo quy định.

- Khi đăng kí dự tuyển, cần đặc biệt lưu ý đến chính sách ưu tiên trong tuyển sinh để tránh đăng kí nhầm đối tượng. Nếu thí sinh trúng tuyển, mọi thông tin đăng kí đối tượng ưu tiên trên cổng thông tin tuyển sinh sẽ phải được minh chứng bằng các giấy tờ cụ thể khi nhập học.
Quy định về ưu tiên Khu vực 1 trong tuyển sinh Thạc sĩ gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (được quy định tại các Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc về việc điều chỉnh khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc miền núi.)

4. Thông tin hỗ trợ tuyển sinh:

Điện thoại tư vấn: 0243.8583957 
Email: tuyensinhsdh.ussh@gmail.com
Website: http://ussh.vnu.edu.vn
Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
Tư vấn trực tiếp: Phòng Đào tạo (bộ phận tuyển sinh), P.601 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Bình luận của bạn