banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 với 42 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 30 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

1. Thời gian tuyển sinh:
Đợt 1 thi tuyển thạc sĩ vào các ngày 11 và 12/4/2020,  tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn đào tạo tiến sĩ từ ngày 11/4 đến 24/4/2020.
Lịch tuyển sinh chi tiết xem đường link dưới đây:

http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2020-1-708-19761

(ĐPH)

 

Bình luận của bạn