banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chương trình trao đổi nữ sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka Nhật Bản năm học 2021-2022Chương trình trao đổi nữ sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka Nhật Bản năm học 2021-2022
Ngày 11/03/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 632/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản kỳ học mùa Thu năm 2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: Nữ sinh viên.

2. Thời gian tham gia: 01 học kỳ (bắt đầu từ học kỳ I, năm học 2021-2022)

3. Chỉ tiêu: 02 nữ sinh viên trong toàn ĐHQGHN.

4. Kinh phí tham gia chương trình: Có 02 loại học bổng dành cho sinh viên:

  • Loại 1: Miễn học phí, vé máy bay (tối đa 70.000 yên) và tiền ở KTX của FWU. Sinh viên phải nộp phí dịch vụ, mỗi tháng là 10.000 yên.
  • Loại 2: Bao gồm các khoản hỗ trợ của loại 1 và khoản kinh phí hỗ trợ như sau:

    + Tháng 9/2021: Hỗ trợ 32.000 yên.

    + Tháng 10/2021 – 01/2022: Hỗ trợ 64.000 yên.

5. Điều kiện tham dự chương trình

– Là nữ sinh viên đại học năm thứ hai hoặc năm thứ ba,

– Có điểm trung bình chung các học kỳ tới thời điểm nộp hồ sơ tối thiểu 3.2/4.0;

– Trình độ ngoại ngữ:

     + Tiếng Anh: Tối thiểu sinh viên phải có một trong những chứng chỉ sau TOEFL iBT 70 hoặc TOEIC 800 hoặc IELTS 6.0.

     + Tiếng Nhật: Tối thiểu sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên.

     Thông tin chi tiết được gửi kèm thông báo này

(General Information_WJC_AY2021-2022).

6. Hồ sơ đăng ký:

  • Đơn đăng ký (Application Form, bản giấy)
  • Bản online nộp theo địa chỉ: https://forms.gle/FBfGXsKuHDCkam5D9);
  • Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu;
  • Thư giới thiệu của của 02 giáo viên;
  • Bài luận nêu rõ lý do bạn tham dự chương trình;
  • Kế hoạch học tập (theo mẫu của ĐH Nữ sinh Fukuoka);
  • Giấy khám sức khoẻ (theo mẫu của ĐH Nữ sinh Fukuoka);
  • Photo hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

    Ngoài hồ sơ giấy thì sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp trực tuyến khi có yêu cầu. Sinh viên cần lưu thông tin theo mẫu “Tên sinh viên_Tên file”.

    Hồ sơ giấy nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka”. Hồ sơ không trả lại.

     Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định (chi tiết xem file đính kèm).

(ĐPH)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn