banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai xét học bổng Lotte năm học 2016 - 2017Triển khai xét học bổng Lotte năm học 2016 - 2017
Căn cứ Công văn số 2347/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ I năm học 2016 - 2017, trị giá mỗi suất học bổng 200 USD/1 học kỳ/1 sinh viên, Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo Khoa đề cử 06 sinh viên ngành Hàn Quốc học để Nhà trường và Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét.

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ I năm học 2016 - 2017 (mỗi suất học bổng 200 USD/1 học kỳ/1 sinh viên), BCN Khoa đề nghị Thầy Sĩ Thành phối hợp cùng Bộ môn Hàn Quốc học đề cử 06 sinh viên ngành Hàn Quốc học gửi về BCN Khoa để Nhà trường xem xét theo các nội dung như sau:
1. Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên Khóa QH-2013, QH-2014 hiện đang theo học tại đơn vị.
- Năm học 2015 - 2016 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên; kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
- Trong năm học 2015 - 2016, không vi phạm pháp luật hay vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
- Chưa nhận hoặc tham gia xét để nhận bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2016 - 2017.
2. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (theo mẫu).
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu).
- Bảng điểm học tập năm học 2015 - 2016, có xác nhận của đơn vị đào tạo.
- Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của giảng viên.
- Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).
- Các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội, hoàn cảnh gia đình… - bản photo (nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ I năm học 2016 - 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, E-mail, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Nhờ Thầy Sĩ Thành thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, phối hợp với bộ môn Hàn Quốc học tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu và gửi danh sách trích ngang (theo mẫu) hồ sơ sinh viên về BCN Khoa  trước ngày 23/8/2016 (Thứ ba) để BCN Khoa báo cáo lên Nhà trường

Xin thông báo và cảm ơn Thầy/Cô.

TM. BCN Khoa

Nguyễn Trần Tiến 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn