banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Điều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo đại học chính quyĐiều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo đại học chính quy
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

QUYẾT ĐỊNH 

(Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn